Arı Varsa Hayat Var

Projenin Amacı

Düzenlenen Arıcılık ve Bal Üretimi Programı ile arıcılık, bal üretimi ve kovan verimliliği gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılarak arı türünün devamlılığının sağlanmasına destek olmak amaçlanmıştır. Projenin diğer bir amacı ise sağlıklı ve yerel bal üretim faaliyetlerini Mardin ili ve çevresinde yaygınlaştırması ve bu alanın özellikle ekilecek araziye sahip olmayan bölge insanı ile kadınlara sürdürebilir gelir sağlamaktır.

Proje Süreci

Katılımcılar önce teorik eğitimlerini daha sonra Mardin’in Derik ilçesinde pratik eğitimlerini tamamlayıp arıcılık ve bal üretimini öğrenmişlerdir. Bu sayede hepsi hayatlarını birer arıcı ve bal üreticisi olarak devam ettirebilme şansına sahip olmuş kendilerine yeni bir iş olanağı sağlamıştır. Proje boyunca faydalanıcılar; arı yetiştiriciliği, bal üretimi, Türkçe, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen derslerini görmüşlerdir. Proje katılımcılarına sağlanan kovan ve gereçler ile üretim kısa vadede başlayacaktır.

Proje Destekçileri

  • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • TBMM İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı
  • Kızılay
  • Mardin Valiliği
  • Mardin Artuklu Kaymakamlığı
  • Mardin Artuklu Belediyesi Halk Eğitim Merkezi
  • İşkur
  • Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)
  • Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Galeri