Proje kapsamında ev sahibi topluluk ve Suriyeli mülteci çocuklarına çevre bilinci aşılanıyor, bu sayede geleceğe yatırım çocukta başlıyor. Ayrıca çocuklara bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırılıyor. Bu sayede çocuklar çevre sorunlarına ve tüketim çılgınlığına karşı duyarlı, çözüm üretebilecek yetkinliğe sahip bireyler olarak yetiştiriliyor.

Bahçeşehir Tarım Kulübü Projesi

Projenin Amacı:

Proje kapsamında ev sahibi topluluk ve Suriyeli mülteci çocuklarına çevre bilinci aşılanıyor, bu sayede geleceğe yatırım çocukta başlıyor.  Ayrıca çocuklara bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırılıyor. Bu sayede çocuklar çevre sorunlarına ve tüketim çılgınlığına karşı duyarlı, çözüm üretebilecek yetkinliğe sahip bireyler olarak yetiştiriliyor. Proje kapsamında Suriyeli mülteci çocukları eğitim ve öğretim hayatına geri dönebilmeleri için teşvik etmek amaçlanıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) destekli projenin dikkat çeken diğer bir yanı ise; çocukları resim, drama, müzik, dans gibi sosyal etkinliklerin yanında dünya standartlarındaki robotik eğitimlerle geliştirip, onlara farklı bakış açıları sağlamak. 

Projenin bir diğer amacı da çocukların geleneksel tarım ile kendi yetiştirdikleri ürünlerden gelir elde edebileceklerini öğretmek. Aynı zamanda bu sayede insanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğini benimseyecekler.

Okul Bahçeciliği eğitimi; 18Haziran 2018 tarihinden itibaren Mardin Bahçeşehir Kolejinde her hafta 2 saat teorik, 2 saat okul bahçesinde ve 1 saatte mutfak uygulamalı olacak şekilde 30 iş günü boyunca uygulanmıştır.

Proje kapsamında çocukların gerçekleştirdikleri bazı faaliyetler şu şekildedir;

* Çocuklara dağıtılan bakliyatlar onlar tarafından pamukta filizlendirilmiş ve ardından fidanlar toprağa dikilmiştir.

*Çocuklar bütün sürece hakim olarak; toprağı sürüp, sebze meyve ekimi ve dikimini gerçekleştirip, hasat zamanına kadar olan sulama ve bakım sürecini üstlenmişlerdir.

*Kendi yetiştirdikleri ürünler ile ev sahibi çocuklar ve mülteci çocuklar hep birlikte aynı mutfağa girip çeşitli tatlarda yemekler yapmışlardır. Bunun yanı sıra çocuklar resim, drama gibi sanatsal faaliyetlerde bulunarak kaynaşmışlardır ve aralarında bir fark olmadığını anlamışlardır.