Kültürel Miras Halep Sabunları

Projenin Amacı

Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk mensubu katılımcıların eğitim programı aracılığıyla Halep sabunları üretimi konusunda teorik ve pratik tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilip meslek edinmeleri öncelikli proje amacı olmuştur. Proje kapsamında üretim eğitimlerinin yanı sıra okuma ve yazma dersleri ile toplulukların entegrasyonunun sağlanması da amaçlanmıştır. Projenin diğer bir amacı ise kurulacak kooperatif yapısı ile projede yer alan tüm kadınların kimseye ihtiyaç duymadan sürdürülebilir gelir elde etmesi olmuştur.

Proje Süreci

Katılımcılar öncelikle Artuklu Belediyesi Halk Eğitim Merkezi’nde teorik eğitimlerini tamamlamalarının ardından Gurbet Aksel Sabun Atölyesinde pratik eğitimlerini alıp birer sabun üreticisi haline geldiler. Derik zeytinleri posası kullanılarak başlanan üretimde çalışan 35 kadın, 20 bin kalıp sabun üretimini tamamlamış, kooperatif üzerinden satış çalışmalarına başlamıştır.

Proje Destekçileri

  • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • TBMM İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı
  • Mardin Valiliği
  • Mardin Artuklu Kaymakamlığı
  • Mardin Artuklu Belediyesi Halk Eğitim Merkezi
  • İşkur
  • Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)

Galeri