Ebru Baybara Demir

Yaşayan Toprak Yerel Tohum Projesi

 Toprağı ve doğayı yaşatmak

Proje Amacı

Kısa vadede tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen iklim değişikliği ve kuraklığa karşı su, enerji ve gübre istemeyen toprağımıza en uyumlu yerel tohumu bulmak ve gelecek için çoğaltmak, bu sayede toprağı ve doğayı yaşatmak projenin temel amaçlarındandır. Suriyeli mülteci kadınların toplumsal entegrasyonunun sağlanması projede öncelikli diğer bir amaç olmuştur.

Proje Süreci

Mardin ve çevresinde yapılan saha çalışmalarında; özellikle Midyat, Dargeçit ve Savur ilçelerindeki mahalleler dolaşılarak sadece kendilerine yetmek üzere üretim yapan, maddi imkanları olmayan ya da arazi yapısı sanayi üretimine elverişli olmayan küçük çiftçilere ulaşılmış ve çoğunlukla Sorgül olmak üzere Sorik, Beyaziye ve İskenderi buğdayı gibi ata tohumları toplanmıştır. Saha çalışmalarında bulunan 1650 kg yerel tohum, uygulama alanlarında çoğaltılmak üzere küçük çiftçilerden satın alınmış ve uygun arazilere ekimi yapılmıştır.  

Proje kapsamında susuz, gübresiz ve enerji ihtiyacı olmadan üretilen yerel tohumların üretim maliyetleri minimum miktara indirilmiştir. Tarımda bizden 70 yıl geride olmalarına rağmen geleneksel yöntemler konusunda uzmanlaşmış Suriyeli mülteci kadınlar ile üretim teknikleri konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Bu tekniklerin daha geniş kitleler tarafından uygulanması için eğitim programı düzenlenerek; 35’i yerel, 35’i Suriyeli mülteci olmak üzere 70 kadın çiftçi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) oluşturduğu eğitim programında eğitim görmüştür. Ekilen ürünlerden 20 ton Sorgül hasat edilmiş, tohumluk olarak çoğaltılmaya devam eden Sorgül, 650 dönüme ekilmiştir. Projede yerel ve Suriyeli mülteci olmak üzere toplam 350 kadın çiftçi ve 24 mühendis T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da desteği ile sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olarak çalışmıştır.

Proje kapsamında susuz, gübresiz ve enerji ihtiyacı olmadan üretilen yerel tohumların üretim maliyetleri minimum miktara indirildi. Tarımda bizden 70 yıl geride olmalarına rağmen geleneksel yöntemler konusunda uzmanlaşmış Suriyeli mülteci kadınlar ile üretim teknikleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu tekniklerin daha geniş kitleler tarafından uygulanması için eğitim programı düzenlenerek; 35’i yerel, 35’i Suriyeli mülteci olmak üzere 70 kadın çiftçi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) oluşturduğu eğitim programında eğitim gördü. Geçtiğimiz yıl ekilen ürünlerden 20 ton Sorgül hasat edildi. Tohumluk olarak çoğaltılmaya devam eden Sorgül bu yıl 650 dönüme ekildi. Projede şu anda yerel ve Suriyeli mülteci olmak üzere toplam 350 kadın çiftçi ve 24 mühendis T.C. Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da desteği ile sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olarak çalışıyor.

Proje Destekçileri

  • T.C. Tarım Orman Bakanlığı
  • T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • (FAO) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

Yaşayan Toprak Yerel Tohum Projesi Albümü