Harran Gastronomi Okulu

Dünyanın İlk Üniversitesinden Mezopotamya’nın İlk Gastronomi Okuluna…

Projenin Amacı

Harran ilçesi birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapması ve eski ticaret yollarının kavşak noktası üzerinde bulunması nedeniyle tarihi ve kültürel açıdan birçok zenginliği içinde barındırmaktadır. Günümüze geldiğimizde ise tarihten aldığı medeniyet tecrübesinin sürekliliğini sağlamak ve bunu günümüz dünyası için daha işlevsel hale getirmek için harekete geçme ihtiyacı görülmüştür.

Harran Gastronomi Okulu Projesi ile Harran ve bölge coğrafyasının yerel değerlerine sahip çıkmak, unutulmaya yüz tutmuş yerel ürün ve tarifleri kayıt altına almak, Suriyeli mültecilerin toplumsal hayata entegrasyonuna destek olmak ve kadınların nitelikli işgücüne dönüştürülerek bölge ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Proje Süreci

Proje kapsamında Harran ve bölgeye ait yerel ürünler ve tariflerden oluşan envanter sayesinde binlerce yıllık kültür harmanının kazanımları kayıt altına alınmıştır. Harran Gastronomi Okulu’nda proje süresince 44’ü Suriyeli olmak üzere toplam 108 kişi eğitimlerini tamamlamış ve sertifikalarını almıştır. Bu 108 kişinin 64’ü kadın 44’ü ise erkeklerden oluşmaktadır. Sertifikalarını alan katılımcılar, devlet okulu yemekhanelerinde, AFAT mülteci kamplarında yemek yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar. Yapılan bu çalışmalar sayesine yöre kadınları hayata karışmış, üretim artmış ve böylelikle bölgenin kırsal kalkınmasına ve ekonomisinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmıştır.

Proje Destekçileri

  • (UNHCR) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
  • T.C. Harran Kaymakamlığı – Şanlıurfa

Galeri